06/10/2017
Patricia Buján e Miguel Braña

Patricia Buxán e Miguel Braña

“O galego, lingua de prestixio na economía social”

Tradutores e socios de Catro Ventos Editora

06/10/2017
Pedro Brandariz

Pedro Brandariz

“Fagamos o humor”

Humorista

17/10/2016
Marcus Fernández (LGx15 2016)

Marcus Fernández

E TIC, Falas Galego? 

Webmáster e comunicador de novas tecnoloxías

17/10/2016
Elena Ferro (LGx15 2016)

Elena Ferro

Dignificar o noso

Zoqueira. Eferro

17/10/2016
Mark Wiersma (LGx15 2016)

Mark Wiersma

No ano 2050 o galego é a lingua da xente: heterotopías, lingua e son

Músico

17/10/2016
Belén Regueira (LGx15 2016)

Belén Regueira

Autoaxuda para neofalantes

Comunicadora