Dhaunae de Vir

Que foi do galego nos videoxogos e no transmedia

Especialista en transmedia

Cando era cativa, a relatora pensaba que o galego estaba a mellora-la súa situación trala desfeita de tempos pasados de represión. Non obstante, unha análise dúas décadas despois verte conclusións ben afastadas destas esperanzas iniciais. Reflexionamos sobre das posíbeis causas destas circunstancias e das posíbeis solucións para melloralas.


Dhaunae é oriúnda dos Ancares, pero actualmente reside entre Estocolmo, Madrid e Londres traballando como desenvolvedora de negocio de proxectos transmedia para unha empresa de videoxogos. Á parte da vertente de negocio, a súa experiencia no transmedia abrangue deseño, produción e tradución de videoxogos, series, sitios web, xogos de rol e outros formatos a varias linguas.